Publicación do Concerto de Asistencia Sanitaria para 2018

Recomendar estas noticias

Resolución de 13 de decembro de 2017, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se publica o concerto para a asistencia sanitaria de beneficiarios durante 2018 e a relación de entidades de seguro que subscribiron a mesma.

Así mesmo, xa se atopan dispoñible os novos catálogos de servizos ofertados polas entidades de seguro asinantes do concerto de asistencia sanitaria. Pode consultar os catálogos picando aquí.

Arquivos asociados