Logopedia tratamendua eta laguntza, Psikoterapia

Zerbitzu hau gomendatu

La Ebazpena, 2010eko abenduaren 19koa (BOE 303 zk, abenduaren 29ko 2012) psikoterapia tratamendua arautzen du, eta laguntza edo diru-laguntza logopedia ospitalizazio psikiatrikoa atxikitako gastuetarako mutualista autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2013Ko urtarrilaren 9ko ebazpena (2007ko urtarrilaren 29ko BOE, 25. zk.) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, dirulaguntza edota psikoterapia tratamendua arautzen duena, logopedia - edo mutualista atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei

La 2013Ko urtarrilaren 29ko erabakia (BOE, 2013ko otsailaren 20an, 44. zk.) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, psikoterapia tratamendua arautzen dituen laguntzak, logopedia, mutualista edo atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa, autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2015Eko abenduaren 15eko erabakia (BOE, 304, 2015eko abenduaren 21ean) , Mutualitate Orokor Judizialak, partzialki aldatzen du 2012ko abenduaren 19koa, laguntzak arautzen dituen edo logopedia tratamendua, psikoterapia eta atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa mutualista autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2007Ko otsailaren 23ko ebazpena (51. 2017ko martxoaren 1 zenbakidun eao) , Mutualitate Orokor Judizialak aldatzen dauan abenduaren 19koa, 2012ko laguntzak arautzen dituen logopedia tratamendua eta laguntza ordaintzeko, psikoterapia ospitalizazio psikiatrikoa eta osasun zerbitzu publikoetako mutualista dauden autonomia-erkidegoetan.

Prestazio honen helburua da diru-laguntza jasotzeko edota psikoterapia tratamendua hartzeko mutualista eta logopedia jasotzen Mutualitate Orokor Judizialak.

 

ESKAERA MOTAREN ARABERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:

 

1.-Documentación tratamendu guztietan berdina eman:

a) urteko azken aitorpena familia unitateko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga edo, hala badagokio, itzulketa - edo zerga administrazioak egindako likidazioaren ondorio igorritako. Deklaratzera behartuta ez badago, zerga administrazioak ez duela egiaztatzen duen agiria eta diru-sarreren aitorpena aurkezten dituzten zerga administrazioan eta egozpenak Oso-osorik.

b) aitorpena edo salbuetsita dauden edo prestazioak ez diren pentsioen lotuta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ziozko zerga-ordainketa.

 

Tratamendu psikologikoa emateko 2.- dokumentazio espezifikoa:

a) Preskripzioa psikoterapiako tratamendua (mediku psikiatra batek edo osasun zerbitzu publikoko erakundeak eta patologiaren tratamendu psikologikoa deskribatzen den.

b) urteko Txostena egin eta patologiaren bat jasotzen duen tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

Tratamendurako logopédico 3.- dokumentazio espezifikoa:

a) Preskripzioa (pediatra) erakundearen urteko mediku otorrinolaringologoa neurologo edo osasun zerbitzu publikoak edo patologiaren arabera aurkezten duen kodea eta deskribapena, CIE-9.

b) urteko Txostena. bertan, egindako patologiaren tratamendu logopeda.

c) jatorrizko fakturak.

 

Laguntza hauen gehienezko zenbatekoak ezingo du gainditu urte natural bakoitzeko 350 euro.

 

Prestazioa eskatzeko inprimakia ezarri duen Mutualitate Orokor Judizialak ofiziala egingo da, eta bertan adierazten du dokumentazioarekin batera.