Egitura

Orrialde hau gomendatu

a. Zuzentzeko eta kudeatzeko organoak:

  1. Gerentzia
  2. Probintzietako Ordezkariak
  • Gerentzia: zuzendaritza organoa da kudeaketaren eta zuzendaritzaren Mutualitate Orokor Judizialak, ordezkaritza duen erakundea (eta funtzioak zuzendaritza, kudeaketa eta ikuskapena (jarduerak ere.
  • Probintzietako Ordezkariak: probintzia bakoitzeko ordezkari probintziala dauka, hau da, bete beharreko eginkizunak, ordezkotzaz. alegia, zerbitzu zentralekin lotura organo gisa.

 

b. kudeaketarako Erakunde parte kontrolatzea eta zaintzea.

  1. Batzar Nagusia
  2. Batzorde Iraunkorra
  • Ikuskapen orokorreko organoa da Batzar Nagusia kooperatibaren jarduera Mutualitate Orokor Judizialak. Hona hemen funtzioetako batzuk onartzea erakundearen urteko jarduketa plana, urteko memoria eta garatzeko neurriak proposatzea (gizarte segurantzako erregimen berezia (justizia administrazioko langileak irudian.
  • Batzorde Iraunkorra: batzar nagusiak eskuordetutako organoa da, eta kide guztien ordezkariak justizia administrazioaren alde, haren eginkizun nagusia da arauak eta akordioak betetzen direla zaintzea, jakinarazi zaizkion arazoen eta izaera orokorreko xedapen proiektuak eduki Gerentzia.