2018. Osasun laguntza atzerrian

Albiste hau gomendatu

2018. URTERAKO BESTE KONPAINIA EGITEKO OSASUN LAGUNTZA ATZERRIAN

Aldi baterako atzerrian osasun-laguntza, Mugeju irudian, mutualistak edo gutxiagoko epealdian egindako 120 egun, lan edo bestelako arrazoiengatik ez helburua, 2018. urterako (urtarriletik abendura bitartean irudian), kontratuan ezarritako eran eta baldintzetan izango da konpainiarekin sinatutako Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y reaseguros, S.A. -CASER-

Poliza-zk.: 00001824

Hasiera-dataren eta mugaeguna: / / 01 01 00:00etatik eguerdiko 12 (31 / / 2018ko 2018. 24:00etan.

Zerbitzua eskaintzeko telefonoa: + 34 910551648