Eleccions a compromisarios de l'Assemblea General de la Mutualitat General Judicial

Recomanar aquesta notícies

PER  RESOLUCIÓ DE 7 DE FEBRER DE 2018 DEL PRESIDENT DE L'ASSEMBLEA GENERAL I DE LA COMISION PERMANENT DE LA MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL, es declara obert el procés electoral per a la renovació parcial de Compromisarios de l'Assemblea General de la Mutualitat General Judicial, convocant a aquest efecte eleccions de Compromisarios per les següents circumscripcions i grups:

GRUP I:

- Andalusia (Sevilla): Un Compromisario
- Astúries:   Un Compromisario
- Canàries:  Un Compromisario
- Cantàbria:  Un Compromisario
- Castella-Lleó  (Burgos): Un Compromisario
- Catalunya:  Un Compromisario
- Galícia:  Un Compromisario
- Madrid:   Dos Compromisarios
- Murcia:   Un Compromisario
- Navarra:   Un Compromisario
- País Basc:    Un Compromisario

GRUP II:

- Andalusia (Granada): Un Compromisario
- Andalusia (Sevilla):  Un Compromisario
- Castella-Lleó (Burgos): Un Compromisario
- Catalunya:  Dos Compromisarios
- Extremadura:  Un Compromisario
- Galícia:  Un Compromisario
- La Rioja:  Un Compromisario
- Navarra:   Un Compromisario
- País Basc:  Un Compromisario
- València: Un Compromisario

El dia de la votació serà el 24 DE MAIG DE 2018.

Per a més informació sobre el procés electoral es pot consultar el document Annexe “Instruccions per al desenvolupament del procés electoral Mugeju 2018”.

IMPORTANT

ELS CENSOS ELECTORALS ESTARAN PUBLICATS EN TOTS ELS TRIBUNALS, ORGANOS JUDICIALS, CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA, ESCOLA JUDICIAL I INSTITUT NACIONAL DE TOXICOLOGIA I CIÈNCIES FORENSES, a partir del dia 5 de març de 2018 durant deu dies hàbils i es podran efectuar reclamacions al mateix SOLAMENT durant el temps que el cens estiga publicat, en el model que s'adjunta a aquest efecte. “Model per a efectuar reclamacions al cens electoral”.

 

 

                                                                       Madrid, 8 de febrer de 2018