Publicada convocatòria d'ajudes de programes d'atenció soci sanitària

Recomanar aquesta notícies

En el BOE del passat 5 de febrer s'han publicat tres resolucions de la Gerència, convocant diferents programes d'atenció soci sanitària del la Mutualitat:

Resolució de 29 de gener de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2018.

Resolució de 29 de gener de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es crea l'ajuda per a adquisició de mitjanes de compressió normal i es modifica conseqüentment la Resolució de 19 de desembre de 2012, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.

Resolució de 29 de gener de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.