Adxudicación de postos en comisión de servizos

Recomendar estas noticias

Adxunto publícase a adxudicación de postos en comisión de servizo da oferta 01/2018 na Mutualidade Xeral Xudicial. A incorporación dos funcionarios adxudicatarios prevese que se produza nos primeiros días do mes de maio, aínda que da data concreta informaráselles oportunamente.

Con data 17 de abril a funcionaria Dª Beatriz Serván Jiménez renunciou á Comisión de Servizo adxudicada na Delegación de Valencia, correspondéndolle dita praza a Dª Gemma Roig Romeu.

Arquivos asociados