Galícia: Eleccions a compromisarios de l'Assemblea General de la Mutualitat General Judicial

Recomanar aquesta notícies

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, només es realitzaran eleccions a compromisarios de l'Assemblea General de la Mutualitat General Judicial a Galícia, en existir diverses candidatures.


Pot consultar les instruccions per a l'exercici del seu dret a vot en els documents adjunts.