Ordre JUS/464/2018, de 24 d'abril.

Recomanar aquesta notícies

S'ha publicat en el BOE d'avui l'Ordre JUS/464/2018, de 24 d'abril, pel qual es regula la base de cotització, la determinació de la quota i el procediment d'ingrés de les cotitzacions dels mutualistes a la Mutualitat General Judicial.

Arxius associats