Eskumenak eskuordetzeari buruz Erabakia argitaratu da