Osasun-laguntzaren onuradunentzat Mugeju kontzertua (2018. 2007ko eta hurrengo kontzertua)

Orrialde hau gomendatu

Helburua da Kontzertua eskaini zuten osasun-laguntzako prestazioak Mugeju mutualistentzat eta bestelako onuradunentzat, estatu osoan. laguntza Hori emango zaie 3 / 2000 Legegintzako Errege dekretuan ezarritakoaren arabera, ekainak 23, Indarrean dauden legezko xedapenen testu bateratua onartzen duen gizarte segurantzaren araubide bereziari buruzkoa (justizia administrazioko langileak. irudian, eta Osasun orokorrari buruzko legeak; 14 / 16 / 2003 legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema nazionalaren kohesio eta kalitatearen alegia.