Concerto de asistencia sanitaria para beneficiarios de Mugeju (2017 e próximo concerto 2018)

Recomendar esta páxina

O obxecto do Concerto é facilitar as prestacións de asistencia sanitaria aos mutualistas e demais beneficiarios de Mugeju, en todo o territorio nacional. Esta asistencia prestarase conforme ao establecido no Real Decreto Lexislativo 3/2000, de 23 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, a Lei 14/1986 Xeneral de Sanidade e a Lei 16/2003, de 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde.